Nhà hàng Bay buffet
Địa chỉ: Nhà hàng Bay Buffet 167 Hoàng Ngân, Cầu Giấy, Hà Nội
Tel: 086 8846868, 024 6251 0856, 024 6251 0956
Email: info@baybuffet.com

Họ tên
Email
Điện thoại
Người lớn
Trẻ em < 1m (miễn phí):       Trẻ em từ 1m - 1m39 (-50%):   
Ngày Bữa:   
Ghi chú
Capcha
Chát với BayBuffet X